Dni Zdrowego Snu

W nadchodzący weekend masz doskonałą okazję, aby odmienić swoją sypialnię na jesień i poprawić swój sen!

Jeśli zdecydujesz się zainwestować 1000 zł w zakupy, otrzymasz od nas prezent w postaci 250 zł do wykorzystania! Co więcej, oferujemy opcję płatności 10 rat 0%!

Kiedy?

27 i 28 października 2023

* Promocje obowiązują tylko w sklepach stacjonarnych.

 

Regulamin Promocji „OTRZYMAJ 250zł ZA KAŻDY WYDANY 1000zł”

I. Postanowienia wstępne:

1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą „OTRZYMAJ 250zł ZA KAŻDY

WYDANY 1000zł” (dalej również: „Promocja”) określają zasady funkcjonowania,

warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz

uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki

Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem Promocji „„OTRZYMAJ 250zł ZA KAŻDY WYDANY 1000zł”

(dalej również: „Promocja”) jest SENPO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu,

ul. Krzywoustego 68, 61-144 Poznań, NIP: 7822887530 (który stanowi także adres do

doręczeń)

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w salonach

stacjonarnych Senpo (z wyłączeniem salonów: Senpo, Giant Poznań ul. Krzywoustego 68,

Poznań oraz Senpo, Galeria Polskie Meble, Al. Solidarności 34, Poznań)

4. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy klienci stacjonarnych salonów Senpo.

5. Regulamin promocji, w czasie jej trwania, dostępny jest na stronie internetowej

www.senpo.pl, oraz na życzenie klienta, do okazania w salonach stacjonarnych biorących

udział w promocji.

II.. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji:

1. Promocja obowiązuje od dnia 27.10.2023 do dnia 28.10.2023.

2. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup produktów w ramach

Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów

poza uiszczeniem ceny produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy).

3. Uczestnicy promocji otrzymują 250zł za każdy wydany 1000zł (oraz wielokrotność tej

kwoty) w formie vouchera do wykorzystania na następne zakupy w salonach

stacjonarnych Senpo (poza wyłączeniami wskazanymi w punkcie 1, pp. 3) oraz na

stronie www.senpo.pl

4. Aby wziąć udział w Promocji należy zawrzeć Umowę Sprzedaży produktów

w sklepach stacjonarnych biorących udział w Promocji

5. Uczestnik promocji może przekazać otrzymany voucher wybranej przez siebie osobie.

6. Promocją objęte są wyłącznie artykuły nieprzecenione.

7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, takimi jak udzielenie

dodatkowego rabatu, przeceny lub wyprzedaż asortymentu z ekspozycji.

8. Wszelkie zapytania związane z promocją należy kierować na adres e-mail:

sklep@senpo.pl.

III. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać, w

szczególności drogą elektroniczną na adres: sklep@senpo.pl lub listownie na następujący

adres SENPO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krzywoustego 68, 61-144 Poznań

(dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska

Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także

opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub

pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje Senpo, stosując w szczególności postanowienia niniejszych

Warunków Promocji.

5. Reklamacja dotyczące Przedmiotu Promocji Senpo rozpatruje zgodnie z powszechnie

obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Kodeksu Cywilnego