Polityka prywatności / RODO

Home » Polityka prywatności / RODO

Polityka prywatności

Nowy Roździeń Spółka z o.o. spółka komandytowa, jako właściciel serwisu https://www.nowyrozdzien.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności o poniższej treści.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

a) Nowy Roździeń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa siedzibą w Katowicach, adres: Aleje Roździeńskiego 199, 40-315 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS za numerem KRS: 0000580070, posługującą się numerem  NIP: 9542752882 oraz numerem REGON: 360654850, e-mail: galeria@nowyrozdzien.pl

2. Punkt kontaktowy

Administrator ustanowił punkt kontaktowy, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:

a) e-mail: galeria@nowyrozdzien.pl

b) dane adresowe: Nowy Roździeń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa siedzibą w Katowicach, adres: Aleje Roździeńskiego 199, 40-315 Katowice

3. Inspektor ochrony danych

 

4. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W związku z tym, że poprzez serwis www.nowyrozdzien.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

5. Przedstawienie oferty naszych usług

Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług, zarządzanie udziałem w wydarzeniach organizowanych przez nasze Centrum Handlowe, przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu (jeśli go podasz – jest to dobrowolne), treść zapytania.

Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

6. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego

Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jednocześnie informujemy, że w ramach akcji promocyjnych, które ogłaszamy na stronie www.nowyrozdzien.pl, zbieramy powyższe dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego w celu umówienia Państwa na spotkanie w naszej Galerii Handlowej Nowy Roździeń z naszymi firmami współpracującymi zajmującymi się świadczeniem usług z zakresu projektowania wnętrz w celu zaproponowania Państwu korzystania z usług tych firm. Zaznaczamy zarazem, że pozyskanych danych Państwa nie przekazujemy do tych firm współpracujących, a mogą Państwo przekazać swoje dane osobowe bezpośrednio na umówionych spotkaniach.

7. Wysyłka newslettera

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę www.nowyrozdzien.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

8. Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.

Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

 1. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem.

Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie:

We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics.

9. Przekazywanie danych osobowych

10. Dostawcy usług

Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo tutaj. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.

 1. Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.
 2. Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.
 3. Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np.

11. Organy Państwowe

Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.

 1. Przechowujemy dane osobowe użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty, przygotowania odpowiedzi na inne zapytania. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.

12. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, co oznacza, że użytkownikowi przysługuje prawo żądania potwierdzenia, że Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkownika oraz otrzymania kopii tych danych w przypadku ich przetwarzania;
 2. sprostowania danych osobowych, co oznacza, że jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych są nieprawidłowe, użytkownik ma prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 3. usunięcia danych osobowych, co oznacza, że Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia niektórych lub wszystkich swoich danych osobowych;
 1. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że użytkownikowi przysługuje prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika, w szczególności w przypadku zakwestionowania prawidłowości, zgodności z prawem lub potrzeby przetwarzania danych osobowych użytkownika przez Administratora danych. W takim przypadku i jeśli ma to zastosowanie, Administrator danych będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub, w razie potrzeby, w celu ochrony innej osoby fizycznej lub prawnej lub z innego ograniczonego powodu wynikającego z obowiązujących przepisów prawa;
 1. przenoszenia danych osobowych, co oznacza że, użytkownikowi przysługuje prawo otrzymania kopii jego danych osobowych przekazanych Administratorowi danych w standardowym i ustrukturyzowanym formacie lub, gdy jest to właściwe i technicznie wykonalne, użytkownik może również zażądać przesłania takich danych bezpośrednio innemu administratorowi danych;
 2. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że, użytkownik może zażądać od Administratora danych zaprzestania przetwarzania danych osobowych użytkownika, chyba że Administrator danych wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego, a użytkownik sprzeciwi się takiemu wykorzystaniu, Administrator danych zaprzestanie przetwarzania danych użytkownika do takich celów;
 3. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co oznacza, że użytkownik może wycofać swoją zgodę (zgody) w dowolnym momencie bez konieczności podawania jakiegokolwiek powodu. W takiej sytuacji, Administrator danych zaprzestanie dalszego przetwarzania na podstawie tej zgody. Należy zauważyć, że, wycofanie zgody użytkownika nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli użytkownik uzna, że sposób, w jaki Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkownika narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy:

Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

13. Bezpieczeństwo Państwa danych

Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Zobowiązujemy się do:

 1. zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 2. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
 3. zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
 4. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
 5. prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
 6. zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami prawa.

14. Aktualizacja Polityki prywatności

Administrator danych mogą każdorazowo zmieniać lub aktualizować niniejszą Informację o ochronie prywatności. Wszelkie zmiany niniejszej Informacji o ochronie prywatności zaczną obowiązywać od chwili ich opublikowania w Internecie.

 

 Wykaz dostawców, z których usług korzystamy:

 • ELCUK KOŻUCH Sp.J., ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza